Šta garancija obuhvaća

Vozila HYUNDAI izrađena su od materijala visokog kvaliteta, najnovijom tehnologijom i uz savremene metode kontrole kvaliteta. U cilju osiguranja neprekidne funkcionalnosti i dugotrajnosti vozila HYUNDAI AUTO BH Vam daje garanciju kojom su obuhvaćeni slijedeći uslovi:

DAVALAC GARANCIJE
HYUNDAI AUTO BH d.o.o. daje kupcu HYUNDAI vozila ograničenu garanciju prema izvornoj garanciji koju daje proizvođač vozila, te osigurava servisiranje vozila i originalne rezervne dijelove.

ŠTA UKLJUČUJE GARANCIJA
Garancija uključuje popravak i/ili zamjenu svih dijelova vozila za koje se uz uobičajenu upotrebu vozila i uz redovno održavanje utvrdi da su neprimjereni, bilo zbog greške u materijalu, loše izrade ili pogrešne ugradnje.

 

Razdoblje garancije

GARANCIJA ZA VOZILO
Razdoblje garancije počinje teći danom preuzimanja vozila i iznosi 60 mjeseci i neograničen broj kilometara. U svakom slučaju garancija prestaje nakon 72 mjeseca od dana isporuke vozila iz zemlje proizvođača.

GARANCIJA ZA BOJU
Odnosi se na greške u boji. Pokriva one mane koje su nastale usljed grešaka u samom materijalu ili proizvodnji. Garancija iznosi 60 mjeseci ili 100 000 pređenih kilometara, I to ako se boja oljuštila potklobučila. Garantni rok počinje da teče od dana kupovine vozila.

GARANCIJA ZA KOROZIJU
Garancija za lakirane površine i otpornost na površinsku koroziju vrijedi za slučaj korozije koja nije perforacija, npr. estetiku ili površinsku koroziju koja je nastala radi greške u materijalu ili izradi i to u razdoblju od 60 mjeseci ili do pređenih 100.000 km. Garancija prestaje ispunjenjem jednog od ta dva uslova. Garancija se ne daje za slijedeća oštećenja boje: hemijsko oštećenje, kisela kiša, oštećenja od kamenčića, ogrebotine izazvane stranim predmetima i drugim vanjskim uticajima.

GARANCIJA ZA AKUMULATOR
Garancija za akumulator počinje teći danom preuzimanja vozila i traje 24 mjeseca ili do pređenih 40.000 km. Garancija prestaje ispunjenjem jednog od ta dva uslova. U slučaju kada je akumulator zamijenjen u garantnom roku, dalju garanciju daje proizvođač novougrađenog akumulatora u skladu sa svojom garancijskom politikom.

GARANCIJA ZA AUDIO SISTEM
Garancija za audio system počinje teći danom preuzimanja vozila i traje 36 mjeseci ili do pređenih 40.000 km. Garancija prestaje ispunjenjem jednog od ta dva uslova. Vozila opremljena navigacionim uređajem imaju mogućnost besplatne nadogradnje mapa jednom godišnje u periodu od 120 mjeseci, uz uslov da je vozilo servisirano u ovlaštenom Hyundai servisu.

GARANCIJA ZA POHRĐAVANJE
Garancija traje 6 godina, bez ograničenja pređenih kilometara. Predmet garancije je prohrđavanje lima iznutra prema vani. Uslovi za valjanost garancije su redovni pregledi (po potrebi popravak zaštite i laka) u ovlaštenom servisu, s tim da se ti pregledi obavezno upisuju u servisnu knjižicu. Pregled se smije obaviti s kašnjenjem od najviše 2 (dva) mjeseca. Nakon oštećenja vozila, popravak je potrebno obaviti u ovlaštenom HYUNDAI servisu uz upotrebu originalnih dijelova, a zatim u ovlaštenom servisu treba pregledati stanje antikorozijske zaštite, te po potrebi vozilo ponovo zaštititi protiv korozije.

GARANCIJA NA ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE
Garancija za rezervne dijelove iznosi 12 mjeseci ili do pređenih 20.000 kilometara, već prema tome šta prije nastupi, a teče od dana konačne prodaje rezervnih dijelova ili od dana njihove ugradnje u ovlaštenom servisu. Molimo Vas da sačuvate račune o kupovini rezervnih dijelova kao i račune o ugradnji istih u ovlaštenom servisu da bi ste mogli ostvariti pravo na garanciju.

GARANCIJA NA RASHLADNO SREDSTVO KLIMA UREĐAJA
Garancija traje 12 mjeseci, bez ograničenja pređenih kilometara i počinje teći danom konačne prodaje vozila, osim ako sredstvo nije ugrađeno u sklopu popravka unutar garantnog roka.

GARANCIJA NA PNEUMATIKE
Garanciju za gume originalno ugrađene na HYUNDAI vozila direktno preuzima proizvođač dotičnih guma.

PRAVO NA GARANCIJU
Usluge u razdoblju trajanja garancije daje HYUNDAI AUTO BH d.o.o., i svi HYUNDAI ovlašteni servisi u BiH i u svijetu. Pravo na garanciju gubite ukoliko ne poštujete navedene servisne intervale i/ili automobil popravljate u neovlaštenom servisu i/ili ugrađujete neoriginalne rezervne dijelove.

SERVISNA KNJIŽICA
Servisna knjižica je sastavni dio vozila. To je dokument kojim vlasnik dokazuje da je vozilo redovno održavano i na osnovu iste ostvaruje pravo na garanciju. Vlasnik vozila dužan je prilikom svake posjete ovlaštenom HYUNDAI servisu, kod nas ili u inostranstvu, pokazati servisnu knjižicu radi utvrđivanja da li je vozilo redovno održavano.

 

Šta garancija ne obuhvaća

GARANCIJA SE NE ODNOSI NA:

 1. greške za koje ovlašteni HYUNDAI servis ustanovi da su posljedica nepoštivanja redovnih obaveznih pregleda propisanih u servisnoj knjižici,
 2. teškoće koje su posljedica nepravilnog korištenja, lošeg održavanja automobila, neoprezne vožnje, saobraćajne nesreće ili posljedice velikih preopterećenja,
 3. greške i kvarove koji su posljedica ugradnje neoriginalnih rezervnih dijelova ili posljedica upotrebe drugačijih maziva od preporučenih, kao i teškoće koje su posljedica ugradnje dodatnih naprava i opreme u neovlaštenim servisima,
 4. teškoće nastale zbog modifikacija vozila koje nije potvrdio ovlašteni HYUNDAI servis ili zbog korištenja vozila u takmičarske svrhe,
 5. teškoće ili kvarove nastale uslijed manjeg ili većeg trošenja bilo kojeg potrošnog predmeta, dijela ili materijala uslijed redovne eksploatacije vozila,
 6. istrošenosti gumenih, plastičnih i kožnih dijelova, unutarnjih obloga i tapeciranih dijelova koji su posljedica uobičajene upotrebe vozila,
 7. manje teškoće koje se obično ne smatraju posljedicom grešaka u materijalu ili ugradnji, te teškoće koje su posljedica nepravilnog postupanja, kao što su:
  1. manje vibracije i zvukovi koji ne utječu na kvalitet i funkcioniranje automobila,
  2. manje kapljice ulja i drugih kapljevina na zaptivkama i vijcima koje bitno ne smanjuju količinu tih kapljevina,
  3. razmaci izmedu pojedinih ploha koje su u granicama odstupanja prema normativima HYUNDAI-a,
  4. vanjska oštećenja laka, kroma i rubova koja nisu vidljiva okom,
  5. korozija i vanjska oštećenja prouzrokovana kamenčićima ili šljunkom, blijed ili mutan izgled laka kao posljedica neodstranjenih insekata, smola od drveća, katrana, industrijskih zagadenja, nekvalitetnih prethodnih popravaka ili nepravilne upotrebe (pravilna upotreba opisana je u korisničkom priručniku),
  6. troškove vučne službe, putne troškove, troškove nekorištenja vozila i ostale troškove koji su posljedica kvara,
  7. deaktiviran katalizator i lambda materijali,
  8. UOBIČAJENO SERVISNO ODRŽAVANJE OBUHVAĆA: provjeravanje, zatezanje, podešavanje motora, podešavanje sistema goriva, centriranje, balansiranje i usmjerenost točkova, čišćenje, podmazivanje, nadopunu goriva, elektrolitske tekućine, tekućine za kočnice, tekućine za spojke, itd.,
  9. UOBIČAJENU ZAMJENU DIJELOVA, TE POTROŠNOG MATERIJALA TOKOM SERVISNOG PREGLEDA: svjećice, kondenzatori, brisači, osigurači, kočione obloge, kočione pločice, lamela, filteri, mlaznice, žarnice, žarulje, akumulator, remenje i drugi sličan potrošni materijal.

 

"Hyundai garancija mobilnosti" u okviru Hyundai garancije

Kupovinom novog HYUNDAI vozila kupac automatski stiče pravo na uslugu Hyundai garancija mobilnosti. Redovnim servisiranjem Vašeg vozila u ovlaštenim HYUNDAI servisima u Bosni i Hercegovini Vaša Hyundai garancija mobilnosti vrijediće 5 (pet) godina, od dana prve registracije vozila. Hyundai garancija mobilnosti važi na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Pravo na besplatnu uslugu Hyundai garancije mobilnosti mogu ostvariti samo vozila koja su kupljena kod ovlaštenog HYUNDAI partnera u Bosni i Hercegovini počevši od 01. 01. 2011. godine.

OSNOVNI POJMOVI
Pretplatnički broj 033 282 115 je broj telefona koji trebate pozvati u slučaju da trebate usluge Hyundai garancije mobilnosti. Za pozive iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije broj je +387 33 282 115. Call Centar je dispečerski centar BIHAMKA-a, za organiziranje pomoći korisnicima Hyundai garancije mobilnosti. Call Centar dostupan je korisnicima sve dane u godini, 24 sata na dan. Dan kvara je dan kada je putem telefona u Call Centru zatražena pomoć za otklanjanje kvara. Davalac je mreža službe pomoći na cesti BIHAMK-a i njegovih ugovornih saradnika. Korisnik je kupac ili vozač i putnici koji s njim besplatno putuju, a najviše do ukupnog broja osoba za koliko je vozilo regisrovano. Kvar je svaki iznenadni i nepredvidljivi kvar vozila do kojeg je na motornom vozilu došlo zbog istrošenosti, kvara, loma ili neispravnog rada određenih dijelova vozila, zbog kojih vozilo postaje nepokretno. Kvarom se ne smatraju bilo kakve neispravnosti na prikolici vozila. Vozilo je svako novo, redovno servisirano vozilo marke HYUNDAI prodano u Bosni i Hercegovini putem mreže ovlaštenih prodavača. Servisna mreža je mreža ovlaštenih servisa za vozila marke HYUNDAI.

 

Odredbe i uslovi za pomoć

Hyundai garancija mobilnosti besplatna je za korisnika i vrijedi 60 mjeseci ili 100.000 km, od 00:00 sati na dan prve registracije vozila do 24:00 sati istog datuma, u slijedećih 5 (pet) godina. Hyundai garancija mobilnosti prestaje ispunjenjem jednog od ta dva uslova. Hyundai garancija mobilnosti ograničena je (vremenski ili prijeđenih 100 000 km) a prilikom prodaje motornog vozila prenosi se na novog vlasnika odnosno korisnika.

PRUŽANJE USLUGE HYUNDAI GARANCIJA MOBILNOSTI I POSTUPAK IDENTIFIKACIJE
Call Centar prima poziv korisnika koji ima poteškoća s vozilom. Operater Call Centra utvrđuje da je to zaista poziv korisnika tako da od njega traži slijedeće podatke: ime i prezime, VIN oznaku (broj šasije) vozila, datum preuzimanja vozila, datum prve registracije, prijeđenu kilometražu, vrstu i prirodu kvara, broj telefona, lokaciju vozila (ulica i broj, cesta i kilometraža, vizuelni orjentiri) te serijski broj kartice Hyundai garancije mobilnosti. Molimo korisnike da navedene podatke pripreme prije nego pozovu Call Centar. Ukoliko korisnik odbije dati navedene podatke gubi pravo na uslugu.

Hyundai garancija mobilnosti pokriva slijedeće slučajeve: kvar vozila, slomljen ključ, slomljen ključ u bravi paljenja, blokirane brave, prazna baterija, gubljenje i nestanak goriva, gubljenje i nedostatak ulja, smrznuto gorivo, izduvana guma, probušena guma (troškovi gume ići će na teret ovlaštenog vozača), defekt sigurnosnog pojasa, kvarovi brisača, pokazivača pravaca, prednjih i zadnjih svjetala; nemoguće zatvoriti pokretni krov ili vrata, zaključana mjenjačka kutija, ventilacija i grijanje (vozilo nesigurno za vožnju).

Hyundai garancija mobilnosti ne pokriva slijedeće slučajeve: saobraćajna nezgoda, vandalizam (razbijena svijetla, razbijeno prednje ili zadnje vjetrobransko staklo, razbijeni bočni prozori, polomljeni brisači, razderane gume, ukradeni točkovim, brisači i registarske tablice), požar, krađa i pokušaj krađe (razbijena instrument tabla, slomljene brave, razbijeni prozori).

PODRUČJE POKRIVENOSTI
Hyundai garancija mobilnosti pruža usluge pomoći na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

VRIJEME TRAJANJA USLUGE
Vrijeme trajanja usluge je 60 mjeseci ili 100.000 km (što prije nastupi) od dana prve registracije vozila.

VOZILA NA KOJE SE ODNOSI USLUGA
Sva vozila iz programa HYUNDAI koja su prodata putem ovlaštene HYUNDAI mreže u Bosni i Hercegovini počevši od 01. 01. 2011. godine. Motorno vozilo mora biti redovno servisirano i u rokovima kako to propisuje proizvođač. Korisnik mora posjedovati i pokazati ovjerenu servisnu knjižicu. Ukoliko nema servisnu knjižicu ili je ne želi pokazati davaocu, sam plaća sve usluge. Osim servisne knjižice podaci koji su izričito potrebni za identifikaciju korisnika su: broj šasije (VIN), datum prve registracije vozila, registarske oznake vozila, odnosno saobraćajna dozvola. Vozila koja prelaze neku od slijedećih maksimalnih vrijednosti, nemaju pravo na HYUNDAI garanciju mobilnosti:

 • max. dužina uključujući prikolicu: 16 m
 • max. visina: 3,2 m; max. širina: 2,5 m
 • najveća dopuštena masaVozač i svi putnici – do broja sjedišta koji je upisan u saobraćajnoj dozvoli. Autostoperi su isključeni.: 3,5 t
 • max. broj sjedišta: 9

DOSTUPNOST POMOĆI
Sve usluge nude se u okviru slijedećih standarda: 24 sata na dan, sve dane u godini. Operateri govore strani jezik.

KORISNIK
Vozač i svi putnici – do broja sjedišta koji je upisan u saobraćajnoj dozvoli. Autostoperi su isključeni.

Uslovi pružanja usluga i načina rada

CALL CENTAR
Na raspolaganju je 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

POMOĆ NA CESTI
Pomoć putem Hyundai garancije mobilnosti na licu mjesta ograničena je na otklanjanje manjih kvarova i aktivira se samo u slučajevima kada je jasno da kvar može biti otklonjen. Hyundai Auto BH i BIHAMK se obavezuju da će intervencijsko vozilo biti na mjestu kvara u najkraćem vremenskom roku od primanja poziva bilo gdje na području Bosne i Hercegovine.

PRIJEVOZ VOZILA
Ako dođe do kvara vozila do te mjere da nastavak vožnje nije moguć , vozilo će biti prevezeno, do najbližeg ovlaštenog servisa. Ako u krugu od 30 km postoji više ovlaštenih servisa korisnik može odabrati servis u koji želi prevesti vozilo.

ZAMJENSKA VOZILA
Ukoliko kvar ne može biti otklonjen u ovlaštenom HYUNDAI servisu u toku istog dana kada je vozilo dovezeno, Call Centar će organizirati zamjensko vozilo do srednje klase. Stranka koristi zamjensko vozilo do popravka vozila ali ne duže od 3 radna dana. Troškovi napravljeni u nastavku Vašeg putovanja nisu pokriveni Hyundai garancijom mobilnosti. Zamjensko vozilo obavezno treba vratiti i ostaviti na mjestu gdje je i preuzeto ako nije drugačije dogovoreno.

SMJEŠTAJ
Usluga smještaja u hotelu s najviše 3 zvjezdice odnosno 1 noćenje sa doručkom može se koristiti kao alternativa zamjenskom vozilu samo u slučaju kada je jasno da će vozilo dovezeno u ovlašteni servis biti popravljeno slijedećeg dana, a kvar se dogodio 80 ili više km od mjesta stanovanja korisnika. Ova usluga vrijedi za vozača i putnike u hotelu koji odabere Hyundai garancija mobilnosti.

NASTAVAK PUTOVANJA/POVRATAK KUĆI
Ukoliko se vozilo nakon incidenta ne može popraviti isti dan, organizovaće se da vozač i putnici mogu nastaviti putovanje do željene destinacije ili povratak kući sa drugim prijevoznim sredstvom u vrijednosti do 50 KM po osobi.

OSTALO
Usluge organiziranja zamjenskog vozila, smještaja i nastavka putovanja nije moguće međusobno kombinovati, te se ostvaruju samo u slučaju tehničkog kvara na vozilu. Usluge organiziranja zamjenskog vozila, smještaja i nastavka putovanja ne važe za prikolicu ili neko drugo priključno vozilo. Vozila autoškola, rent-a-car agencija, taxi, hitne pomoći/ambulante, policije, vatrogasaca imaju pravo samo na pomoć na cesti i prijevoz vozila do najbližeg ovlaštenog servisa. Također, nema pokrića za vozila koja su odšlepana do dilera/servisa bez prethodnog kontaktiranja Call Centra, te za kvarove koji su naknadno javljeni Call Centru (48h nakon vremena kvara). Pravo na pomoć nemaju ni kvarovi koji su nastali pod uticajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava. Hyundai garancija mobilnosti ne pokriva troškove za oštećeni prtljag, teret ili izmaklu dobit. Također, ne uključuje pomoć pri poteškoćama koje su nastale uslijed treninga ili sudjelovanja u takmičenjima. Vozila koja izgube pravo na fabričku garanciju automatski gube i pravo na Hyundai garanciju mobilnosti.

Pažnja

Hyundai garancija mobilnosti ne snosi troškove koje je korisnik platio bez prethodnog odobrenja. U slučaju da je korisnik koristio besplatnu uslugu Hyundai garancija mobilnosti a u ovlaštenom HYUNDAI servisu je utvrđeno da iz nekog razloga korisnik nema pravo na istu ovlašteni HYUNDAI servis će korisniku naknadno ispostaviti račun za korištenje usluga. Hyundai garancija mobilnosti ne pokriva eventualne štete, kvarove ili poteškoće u radu vozila nastale ili izazvane zbog više sile, zemljotresa, rata, štrajka, obustave rada, demonstracija, terorističkih akcija, oduzimanja ili drugačijeg ukidanja ovlasti, službenih zaplijena, razbojništva, eksplozija, nuklearnih ili radioaktivnih uticaja i svih drugih situacija na koje ne može uticati.

Besplatni kontrolni pregled

Hyundai Auto BH još jednom ide korak ispred nudeći svim kupcima Hyundai vozila uslugu besplatnog kontrolnog pregleda kompletnog vozila jednom u toku godine dok je vozilo u garantnom periodu. Ovu besplatnu uslugu možete koristiti u svim ovlaštenim HYUNDAI servisima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Tokom 5 (pet) godina redovnog servisiranja vozila a dok je vozilo u garanciji stranke imaju pravo jednom godišnje na besplatan kontrolni pregled vozila u trajanju od 30 minuta a prema HYUNDAI kontrolnoj listi. Da biste ostvarili ovo pravo vozilo mora biti redovno servisirano. Time se uz ime Hyundai Auto BH dodaje treća 5-ica, na 5 godina osnovne i 5 godina garancije mobilnosti. Znači 3 X 5 razloga više, za kupovinu novog Hyundai vozila. Nazovite vašeg servisera i dogovorite besplatni kontrolni pregled vozila.

Besplatan pregled vozila sastavljen je iz tri cjeline koje obuhvataju 35 kontrolnih tačaka:
 • Kontrola ispravnosti prostora motora
 • Kontrola funkcija u unutrašnjosti vozila
 • Kontrola karoserije i sistema oslanjanja
Kontrola prostora motora obuhvata:
 1. Kontrola nivoa ulja u motoru
 2. Kontrola nivoa ATF ulja
 3. Kontrola nivoa ulja u servo upravljaču
 4. Kontrola nivoa kočione tečnosti
 5. Kontrola nivoa rashladne tečnosti
 6. Kontrola gumenih crijeva
 7. Kontrola rada klima uređaja
 8. Kontrola zaptivenosti motornog sistema
 9. Kontrola stanja pogonskih kaiševa
 10. Kontrola stanja cilindra kvačila, zaptivenost
 11. Kontrola baterije i napona
 12. Kontrola ventilatora hladnjaka rashladne tečnosti
 13. Kontrola nosača motora
 14. Kontrola sistema paljenja, svjećice, kablovi za svjećice
 15. Kontrola nivoa tečnosti za pranje vjetrobrankog stakla
Kontrola unutrašnjosti vozila obuhvata:
 1. Kontrola kompletne signalizacije na instrument tabli
 2. Kontrola sistema grijanja i klime
 3. Kontrola električnih podizača
 4. Kontrola prskalica i metlica brisača
 5. Kontrola funkcije ručne kočnice
 6. Kontrola funkcije ručice mjenjača
 7. Kontrola zazora kola upravljača
 8. Kontrola slobodnog hoda pedale kočnice
 9. Kontrola komandi multiprekidača
 10. Test dijagnostičkim uređajem
Kontrola karoserije i sistema oslanjanja obuhvataju:
 1. Kontrola oštećenja na karoseriji
 2. Kontrola signalizacije vozila
 3. Kontrola zaptivenosti sistema oslanjanja
 4. Kontrola stanja selen blokova
 5. Kontrola stanja ležajeva u točkovima
 6. Kontrola stanja amortizera, zaptivenost
 7. Kontrola upravljačkog mehanizma
 8. Kontrola stanja izduvnog sistema
 9. Kontrola kočionih pločica, diskova i kliješta
 10. Kontrola pritiska u pneumaticima i njihova istrošenost